Tháng Chín 23, 2023
Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2   ta dùng thuốc thử là:

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

I. Natri hiđroxit (công thức hóa học NaOH)

1. Tính chất vật lí

– Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

– Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải giấy và ăn mòn da. Khi sử dụng NaOH phải hết sức cẩn thận!

Bài 8: Một số bazơ quan trọng (ảnh 1)

Hình 1: Natri hiđroxit

2. Tính chất hóa học

Natri hiđroxit có đầy đủ tính chất của một bazơ tan (kiềm).

a) Làm đổi màu chất chỉ thị.

Dung dịch NaOH làm đổi màu quỳ tím thành xanh, đổi màu dung dịch phenolphatalein không màu thành màu đỏ.

Bài 8: Một số bazơ quan trọng (ảnh 1)

Hình 2: Tác dụng của NaOH với chất chỉ thị màu.

b. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Ví dụ:

c. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

Ví dụ:

Chú ý: Nếu oxit axit dư, sản phẩm thu được còn có muối axit do:

d. Tác dụng với dung dịch muối.

Dung dịch NaOH có thể tác dụng được với nhiều dung dịch muối.

Ví dụ:

3. Ứng dụng

Natri hiđroxit có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong công nghiệp. Nó được dùng trong:

-Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt.

– Sản xuất giấy, tơ nhân tạo, trong chế biến dầu mỏ.

– Sản xuất nhôm (làm sạch quặng nhôm trước khi sản xuất).

– Chế biến dầu mỏ và nhiều ngành công nghiệp hóa chất khác.

4. Sản xuất natri hiđroxit

Tham Khảo Thêm:  TOP 12 App giải toán cao cấp đại học nhanh và chính xác nhất

Trong công nghiệp, NaOH được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa. Thùng điện phân có màng ngăn giữa cực âm và cực dương.

Bài 8: Một số bazơ quan trọng (ảnh 1)

Hình 3: Sơ đồ bình điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

II. Canxi hiđroxit (công thức hóa học Ca(OH)2)

Dung dịch canxi hiđroxit có tên thông thường là nước vôi trong.

Bài 8: Một số bazơ quan trọng (ảnh 1)

Hình 4: Pha chế dung dịch Ca(OH)2

1. Tính chất hóa học Ca(OH)2

Dung dịch Ca(OH)2 có tính chất hóa học của một bazơ tan.

a) Làm đổi màu chất chỉ thị

Dung dịch Ca(OH)2 làm đổi màu quỳ tím thành xanh, đổi màu dung dịch phenolphatalein không màu thành màu đỏ.

b) Tác dụng với axit

Ca(OH)2 tác dụng với axit, sản phẩm là muối và nước (phản ứng trung hòa)

Ví dụ

c) Tác dụng với oxit axit

Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với oxit axit sản phẩm là muối và nước

Ví dụ

Bài 8: Một số bazơ quan trọng (ảnh 1)

Hình 5: SO2 phản ứng với Ca(OH)2

Chú ý: Nếu oxit axit dư, sản phẩm thu được còn có muối axit do:

Ngoài ra dung dịch canxi hiđroxit còn tác dụng được với nhiều dung dịch muối.

2. Ứng dụng

Canxi hiđroxit có nhiều ứng dụng. Nó được dùng để:

– Làm vật liệu trong xây dựng.

– Khử chua đất trồng trọt.

– Khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật…

Bài 8: Một số bazơ quan trọng (ảnh 1)

Hình 6: Một số ứng dụng của Ca(OH)2

III. Thang PH

Tham Khảo Thêm:  Lãng Mạng hay Lãng Mạn là đúng? Phân biệt thực đơn giản!

Thang pH để biểu thị độ axit, độ bazơ của dung dịch:

– Nếu pH = 7: Dung dịch là trung tính (không có tính axit và không có tính bazơ). Ví dụ: nước cất có pH = 7.

– Nếu pH < 7: Dung dịch có tính axit. pH càng nhỏ độ axit của dung dịch càng lớn.

– Nếu pH > 7: Dung dịch có tính bazơ, pH càng lớn độ bazơ của dung dịch càng lớn.

Bài 8: Một số bazơ quan trọng (ảnh 1)

Hình 7: Thang pH của dung dịch một số chất.