Tháng Chín 22, 2023

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây

Với giải Bài 2.2 trang 6 SBT Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 2: Nguyên tố hoá học giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Hóa học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Bài 2: Nguyên tố hoá học

Bạn đang xem: Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây

Bài 2.2 trang 6 SBT Hóa học 10: Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây?

A. Số proton

B. Số neutron

C. Số khối

D. Nguyên tử khối

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Số hiệu nguyên tử = số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 2.1 trang 6 SBT Hóa học 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?…

Bài 2.3 trang 6 SBT Hóa học 10: Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?…

Bài 2.4 trang 6 SBT Hóa học 10: Kí hiệu nào sau đây viết đúng?…

Bài 2.5 trang 6 SBT Hóa học 10: Thông tin nào sau đây không đúng về 82206Pb…

Bài 2.6 trang 6 SBT Hóa học 10: Cho kí hiệu các nguyên tử sau…

Tham Khảo Thêm:  Danh từ đếm được và không đếm được

Bài 2.7 trang 6 SBT Hóa học 10: Nitrogen có hai đồng vị bền là714N và715N. Oxygen có ba đồng vị bền là 816O, 817O và 818O . Số hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên là…

Bài 2.8 trang 7 SBT Hóa học 10: Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bền là chiếm 50,69% số nguyên tử và B3581r chiếm 49,31% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của bromine là..

Bài 2.9 trang 7 SBT Hóa học 10: Oxygen có ba đồng vị với tỉ lệ % số nguyên tử tương ứng là O16 (99,757%),O17 (0,038%), O18 (0,205%). Nguyên tử khối trung bình của oxygen là…

Bài 2.10 trang 7 SBT Hóa học 10: Nguyên tố R có hai đồng vị, nguyên tử khối trung bình là 79,91. Một trong hai đồng vị là R79 (chiếm 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là…

Bài 2.11 trang 7 SBT Hóa học 10: Boron là nguyên tố có nhiều tác dụng đối với cơ thể người như: làm lành vết thương, điều hòa nội tiết sinh dục, chống viêm khớp, … Do ngọn lửa cháy có màu lục đặc biệt nên boron vô định hình được dùng làm pháo hoa. Boron có hai đồng vị là B10 và B11 , nguyên tử khối trung bình là 10,81. Tính phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của boron…

Bài 2.12 trang 7 SBT Hóa học 10: Đồng vị phóng xạ cobalt (Co – 60) phát ra tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh, dùng điều trị các khối u ở sâu trong cơ thể. Cobalt có ba đồng vị: 2759Co (chiếm 98%), 2758Co và 2760Co ; nguyên tử khối trung bình là 58,982. Xác định hàm lượng % của đồng vị phóng xạ Co – 60…

Tham Khảo Thêm:  Thứ, ngày, tháng trong tiếng Anh: Cách đọc và viết đơn giản, đầy đủ nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập