Tháng Chín 22, 2023

Bạn đang xem: Tơ poliamit là gì tại thpttranhungdao.edu.vn

Trong tơ tằm, các phân tử cao phân tử ko phân nhánh được sắp xếp song song với nhau. Polyme phải ở trạng thái rắn, tương đối bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, ko độc và có khả năng nhuộm.

Bạn đang xem: Tơ polyamit là gì?

2. Phân loại

Loại lụaNguồnVí dụTơ tự nhiên Có trong tự nhiên, dùng trực tiếp Tơ bông (xenlulozơ), len, tơ tằm Tơ hoá học Tơ tổng hợp Tơ tổng hợp Tơ polime tổng hợp bằng phản ứng hoá học Tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan … Bán tổng hợp hoặc tơ nhân tạo Chế biến các polime tự nhiên bằng phương pháp hóa học Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,

3. Một số loại tơ tổng hợp và tơ nhân tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit -CO-NH-)

Nylon – 6,6: được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, cấu tạo thẳng (polyamit)

nH2-6-NH2 + nHOOC-4-COOH

+ 2nH2O

Tơ capron (nilon – 6): được điều chế bằng cách ngưng tụ (H2N-5-COOH) hoặc <(CH2)5CONH> trùng hợp, có cấu trúc mạch thẳng

H2N-5-COOH (- NH-5-CO) −n + nH2O

-aminocaproic axit Nilon -6 (tơ capron)

(- NH-5-CO -) n

Nylon – 7 (tơ Enang): được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome

H2N-6-COOH có cấu trúc mạch thẳng (poly amit)

H2N-6-COOH (- NH-6-CO) −n + nH2O

-aminoenantoic axit Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ lapsan (tơ polieste): có nhiều nhóm chức este, được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, cấu trúc mạch thẳng (polyeste)

n (p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH

axit terephthalic etylen glicol

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O) −n + 2H2O

(Poly (etylen-terephtalat) (tơ lapsan))

c) Tơ nitơ (Olon): được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ CH2 = CH-CN cấu tạo mạch thẳng (tơ vinyl)

d) Tơ clorin: được điều chế bằng phản ứng PVC + Cl2 có xuất xứ từ tơ tổng hợp, cấu tạo mạch thẳng (poli Vinylic)

(−CH2 − CHCl) −n + nCl2 (−CHCl − CHCl) −n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là hỗn hợp của xenlulozơ điaxetat (n và xenlulozơ triaxetat).

e) Tơ visco

Hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng thì thu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco.

Tham Khảo Thêm:  Cách kiểm tra chính tả tiếng Việt trong Word

II. Ví dụ minh họa dLoạt bài tập về phân loại tơ tằm

Câu hỏi 1: Tơ visco ko thuộc danh mục

A. tơ hoá học

B. tơ tổng hợp.

C. tơ bán tổng hợp.

D. tơron.

Trả lời: BỎ

Câu 2: Nylon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng

A. phản ứng trùng hợp giữa axit adipic và hexametylenđiamin

B. Sự trùng ngưng giữa axit adipic và hexametylenđiamin

C. trùng hợp từ caprolactan

D. Ngưng tụ từ caprolactan

Trả lời: BỎ

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách ngưng tụ hexametylenđiamin và axit adipic.

nH2N- (CH2) 6-NH2 + nHOOC- (CH2) 4-COOH <-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO->n + 2nH2O.

Câu hỏi 3: Quá trình nào sau đây là quá trình trùng hợp?

A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin.

B. tơ capron từ axit -amino caproic.

C. tơ nilon-6,6 từ hexametilenđiamin và axit adipic.

D. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic

Trả lời: A

Phản ứng trùng hợp là quá trình liên kết nhiều phân tử nhỏ (monome), giống hoặc tương tự với nhau thành những phân tử rất lớn (polyme).

Điều chế tơ nitron (tơ olon) từ acrilonitrin là một quá trình trùng hợp

Câu hỏi 4: Tơ axetat được sản xuất từ:

A. Visco

B. Vinyl axetat

C. Axeton

D. Este của xenlulozơ và anhiđrit axetic

Trả lời: DỄ DÀNG

Tơ axetat được sản xuất từ ​​xenlulozơ và anhiđrit axetic:

n + 3n (CH3CO) 2O → n + 3nCH3COOH

Câu hỏi 5: Tơ enang được tổng hợp từ vật liệu nào sau đây?

A. H2N- (CH2) 3-COOH

B. H2N- (CH2) 4-COOH

C. H2N- (CH2) 5-COOH

D. H2N- (CH2) 6-COOH

Trả lời: DỄ DÀNG

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng hợp axit 7-aminoheptanoic.

nH2N- (CH2) 6-COOH

Câu 6. Cho các polime sau: tơ nilon-6, tơ xenlulozơ triaxetilen, tơ nilon-6,6, tơ visco, tơ nilon-7, tơ colirin. Số polime thuộc loại poliamit là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu trả lời:

Các polime thuộc loại poliamit là: nilon-6; tơ nilon-6,6; nylon-7

III. Các bài tập thực hành mở rộng về Polyme

Bài 1: Trong các chất sau, có bao nhiêu chất có liên kết CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, nilon 7, peptit, tơ lapsan, protein.

Tham Khảo Thêm:  4 chức năng quản trị cần phải biết khi điều hành doanh nghiệp

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2: Phát biểu về hợp chất polime

a) Cao su tự nhiên là một loại polime của isopren.

b) PVC, PS, cao su Buna N đều là chất dẻo.

c) Polime ko có nhiệt độ nóng chảy xác định, ko tan trong các dung môi thông thường

d) Amilopectin, một loại nhựa bakelit có cấu trúc chuỗi phân nhánh

e) Tơ olon, tơ nilon-6 thuộc loại poliamit

f) Tơ visco, tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 5

B 4.

C. 3.

D. 1

Bài 3: Cho các polime sau: tơ nilon-6, tơ clorin, tơ lapsan, tơ nilon-7, tơ nitron, tơ axetat. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Tơ nylon thuộc loại:

A. tơron.

B. tơ tự nhiên.

C. tơ polieste.

D. tơ poliamit.

Bài 5: Trong số các loại sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; Các loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. tơ tằm và tơ enang.

B. tơ visco và tơ nilon -6,6.

C. tơ nilon -6,6 và tơ capron.

D. tơ visco và tơ axetat.

Bài 6: Polime nào sau đây là vật liệu để sản xuất tơ visco?

A. xenlulozơ

B. caprolactam.

C. axit terephtalic và etilenglicol.

D. vinyl axetat

Bài 7: Tơ lapsan thuộc loại tơ:

A. poliamit.

B. polieste.

C. polieste.

Xem thêm: Nghĩa của từ Cô nhỏ bán diêm là gì? Nghĩa của từ Matchmaker trong tiếng Việt

D. vinylic.

Bài 8: Loại nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (nhân tạo)?

A. Bông.

B. tơ visco.

C. Nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Bài 9: Trong số các polime: tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ có xuất xứ xenlulozơ là:

A. Tơ tằm, sợi bông, nilon-6,6

B. Bông, len, nilon-6,6. sợi

C. tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat

D. Sợi bông, tơ axetat, tơ visco

Bài 10: Polime nào sau đây được gọi là “nilon” hoặc “olon” và được dùng để làm quần áo ấm?

A. Poli (metylmetacrylat)

Tham Khảo Thêm:  48 câu đố vui hại não cực hay

B. Poliacrilonitrin

C. Poli (vinylclorua)

D. Poli (phenol-fomanđehit)

Bài 11: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số loại tơ tổng hợp là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Bài 12: Nylon-6,6 là một loại

A. Tơ axetat.

B. tơ poliamit.

C. polieste.

D. tơ visco.

Bài 13: Công thức cấu tạo của nilon – 6,6 là:

MỘT. < – NH – (CH2)4- NH – CO – (CH2)4 – CO – >N

B. < – NH – (CH2)6- NH – CO – (CH2)4 – CO – >N

C. < – NH – (CH2)6- NH – CO – (CH2)6 – CO – >N

D. < – NH – (CH2)4- NH – CO – (CH2)6 – CO – >N

Bài 14: Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp của các liên kết đôi

B. Có một liên kết đôi

C. Có từ hai nhóm chức trở lên

D. Có hai nhóm chức phản ứng ở đầu chuỗi.

Bài 15: Polyme có cấu trúc mạng ko gian (mạng tinh thể) như sau:

A. PE.

B. Amilopectin.

C. PVC.

D. Nhựa bakelit.

Bài 16: Polistiren ko tham gia phản ứng nào sau đây?

A. Khử trùng.

B. Phản ứng với Cl2 / ánh sáng.

C. Phản ứng với NaOH (dung dịch).

D. Phản ứng với Cl2 lúc có bột sắt.

Bài 17: Một liên kết của teflon có cấu trúc như sau:

A. -CH2-CH2-.

B. -CCl2-CCl2-.

C. -CF2-CF2-.

D. -CBr2-CBr2-.

Bài 18: Một polime Y có cấu tạo như sau:

… -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-…

Công thức của polime Y sẽ là:

A. -CH2-CH2-CH2-.

B. -CH2-CH2-CH2-CH2-.

C. -CH2-.

D. -CH2-CH2-.

1D2C3.B4D5D6A7B8D9B10D11C12B13C14B15D16C17C18D

Hãy san sẻ với mọi người nếu bạn thấy hay nhé!

Bạn thấy bài viết Tơ poliamit là gì có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tơ poliamit là gì bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn